Cloud

Chương trình giáo dục Hooray

Img

Chương trình Acelero Curriculum

Giáo trình mầm non được chuẩn hoá từ Hoa Kỳ

Chương trình giảng dạy tại Hooray dựa theo giáo trình Acelero Curriculum của Hoa Kỳ với 05 mục tiêu phát triển của trẻ: Tình cảm xã hội, Nhận thức; Thẩm mỹ, Ngôn ngữ và Thể chất.
Đặc biệt, chương trình học tại Hooray được điều chỉnh, tối ưu và bổ sung để hướng đến mục tiêu cao nhất là cân bằng giữa kiến thức học thuật và trí thông minh cảm xúc ở từng em nhỏ, theo triết lý giáo dục cân bằng Tâm (EQ) và Trí (IQ) của Hooray.

Xem thêm

Nhận thức

Thẩm mỹ

Ngôn ngữ

Tình cảm xã hội

Thể chất

Phát triển
toàn diện

Nhận thức

Thẩm mỹ

Kids will love designing and creating puppets and collages, constructing musical instruments and flower bouquets, and painting, gluing, and crafting to their hearts’ content!

Ngôn ngữ

Our children benefit from a variety of outdoor play spaces. In addition to our playground, they experience the natural wonders of the forest, the big field, our raised gardens and nature walks.

Tình cảm xã hội

Thể chất

Cloud

Môi trường học Song ngữ thực thụ

Tiếng Anh sử dụng cho các bài giảng

Nếu như các trường mầm non song ngữ khác chỉ đưa tiếng Anh vào chương trình như một giờ học mỗi ngày, thì tại Hooray, hầu hết các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, trừ tiết EQ bé sẽ học bằng tiếng Việt.

xem thêm

Phương pháp giáo dục

Play-based learning Học qua Chơi

Để giáo dục cho thế hệ lứa tuổi mầm non 1-6 tuổi, phương pháp tiếp cận tốt nhất chính là Play-based Learning - học hỏi thông qua hoạt động vui chơi và khám phá. Trong chương trình giáo dục tại Hooray, Play-based learning được áp dụng một cách tối ưu nhờ vào những khu vực chức năng được thiết kế vô cùng sinh động và đa dạng.