Cloud

Giải đáp nhanh

Img

Các câu trả lời cho câu hỏi của bạn

Các câu hỏi thường gặp

Trình độ của Giáo viên là gì?

Tất cả các giáo viên chính của chúng tôi đều có bằng Thạc sĩ về Giáo dục Mầm non và được chứng nhận về Giáo dục Mầm non. Giáo viên chủ nhiệm trong các phòng dành cho trẻ sơ sinh / trẻ mới biết đi có thể có bằng về Giáo dục Mầm non hoặc trong một lĩnh vực khác như Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học, Tiếng Anh, Sân khấu).

Chương trình nửa ngày của Công ty ChildIt?

Tất cả các giáo viên chính của chúng tôi đều có bằng Thạc sĩ về Giáo dục Mầm non và được chứng nhận về Giáo dục Mầm non. Giáo viên chủ nhiệm trong các phòng dành cho trẻ sơ sinh / trẻ mới biết đi có thể có bằng về Giáo dục Mầm non hoặc trong một lĩnh vực khác như Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học, Tiếng Anh, Sân khấu).

Tôi cần những hình thức nào để đăng ký cho con tôi?

Tất cả các giáo viên chính của chúng tôi đều có bằng Thạc sĩ về Giáo dục Mầm non và được chứng nhận về Giáo dục Mầm non. Giáo viên chủ nhiệm trong các phòng dành cho trẻ sơ sinh / trẻ mới biết đi có thể có bằng về Giáo dục Mầm non hoặc trong một lĩnh vực khác như Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học, Tiếng Anh, Sân khấu).

Trường Hooray có cung cấp thực phẩm không?

Tất cả các giáo viên chính của chúng tôi đều có bằng Thạc sĩ về Giáo dục Mầm non và được chứng nhận về Giáo dục Mầm non. Giáo viên chủ nhiệm trong các phòng dành cho trẻ sơ sinh / trẻ mới biết đi có thể có bằng về Giáo dục Mầm non hoặc trong một lĩnh vực khác như Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học, Tiếng Anh, Sân khấu).

What about transportation?

Wait a bit before volunteering at lunch or recess to let your child adjust. Once the school year is underway, there are plenty of opportunities to get involved, from helping students at events and going on class field trips. Several kindergarten family events are scheduled on evenings throughout the year.

Can I visit or take a tour before I enroll my child?

Wait a bit before volunteering at lunch or recess to let your child adjust. Once the school year is underway, there are plenty of opportunities to get involved, from helping students at events and going on class field trips. Several kindergarten family events are scheduled on evenings throughout the year.

Làm thế nào tôi có thể tham gia vào lớp học của mình?

Chờ một chút trước khi xung phong vào bữa trưa hoặc giờ giải lao để con bạn thích nghi. Khi năm học đang diễn ra, có rất nhiều cơ hội để tham gia, từ giúp đỡ học sinh tại các sự kiện và tham gia các chuyến đi thực tế của lớp. Một số sự kiện gia đình mẫu giáo được lên kế hoạch vào các buổi tối trong năm.

Bạn chấp nhận độ tuổi của trẻ em là bao nhiêu?

Tất cả các giáo viên chính của chúng tôi đều có bằng Thạc sĩ về Giáo dục Mầm non và được chứng nhận về Giáo dục Mầm non. Giáo viên chủ nhiệm trong các phòng dành cho trẻ sơ sinh / trẻ mới biết đi có thể có bằng về Giáo dục Mầm non hoặc trong một lĩnh vực khác như Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học, Tiếng Anh, Sân khấu).

Giờ làm việc của Trường Hooray ?

All of our head teachers have a Masters in Early Childhood Education and are ceTất cả các giáo viên chính của chúng tôi đều có bằng Thạc sĩ về Giáo dục Mầm non và được chứng nhận về Giáo dục Mầm non. Giáo viên chủ nhiệm trong các phòng dành cho trẻ sơ sinh / trẻ mới biết đi có thể có bằng về Giáo dục Mầm non hoặc trong một lĩnh vực khác như Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học, Tiếng Anh, Sân khấu).rtified in Early Childhood Education. Head teachers in the infant / toddler rooms may have a degree in Early Childhood Education or in a different field such as Elementary Educaiton, Psychology, English, Theater).

Có dịch vụ giữ trẻ trước hay sau giờ học không?

Tất cả các giáo viên chính của chúng tôi đều có bằng Thạc sĩ về Giáo dục Mầm non và được chứng nhận về Giáo dục Mầm non. Giáo viên chủ nhiệm trong các phòng dành cho trẻ sơ sinh / trẻ mới biết đi có thể có bằng về Giáo dục Mầm non hoặc trong một lĩnh vực khác như Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học, Tiếng Anh, Sân khấu).

How do I prepare my child for kindergarten?

Wait a bit before volunteering at lunch or recess to let your child adjust. Once the school year is underway, there are plenty of opportunities to get involved, from helping students at events and going on class field trips. Several kindergarten family events are scheduled on evenings throughout the year.

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HOORAY?