Cloud

Học phí

Img

Học phí năm học 2020 - 2021

Bảng chi tiết

Học phí được điều chỉnh mỗi năm học.

Chọn kế hoạch của bạn

Gói định giá

Các kế hoạch giá cả được liệt kê dưới đây phản ánh đầy đủ các chương trình học tập đa dạng của chúng tôi và tất cả các hoạt động bao gồm. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bất kỳ kế hoạch nào trong số này, hãy liên hệ với người quản lý của chúng tôi.

Img

Bắt đầu kế hoạch

đ300000 /ngày

8 giờ sáng - 12 giờ trưa Chăm sóc

Không có Bữa ăn

Lớp học Khoa học

1 nhà giáo dục

Liên hệ
Img

Tiêu chuẩn

đ 500000 /ngày

8 giờ sáng - 12 giờ trưa Chăm sóc

3 bữa một ngày

Lớp học Khoa học

2 nhà giáo dục

Liên hệ
Img

Cao cấp

đ 800000 /ngày

8 giờ sáng - 12 giờ trưa Chăm sóc

4 bữa một ngày

Lớp học Khoa học

3 nhà giáo dục

Liên hệ

Chương trình khách hàng thân thiết

Làm sao để trở nên thành viên của Hooray

Được giảm 2% học phí hàng năm khi thanh toán toàn bộ học phí bằng CHUYỂN KHOẢN hoặc TIỀN MẶT nếu thanh toán trước ngày 1 tháng 6 năm 2019. Giảm 5% học phí hàng năm khi đăng ký trẻ thứ ba (hoặc nhiều hơn) cùng cha mẹ .

Thành viên là thẻ giảm giá trực tiếp và không có điểm tích lũy nào được tặng cho bất kỳ giao dịch mua nào. Tư cách thành viên được gia hạn hàng năm với thời hạn sử dụng cố định vào ngày 31 tháng 12 của mỗi năm tương ứng.

xem thêm

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HOORAY?