Cloud

Học phí

Img

Học phí năm học 2022 - 2023

Bảng chi tiết

Học phí được điều chỉnh mỗi năm học.

Chương trình khách hàng thân thiết

Làm sao để trở nên thành viên của Hooray

Được giảm 2% học phí hàng năm khi thanh toán toàn bộ học phí bằng CHUYỂN KHOẢN hoặc TIỀN MẶT nếu thanh toán trước ngày 1 tháng 6 năm 2019. Giảm 5% học phí hàng năm khi đăng ký trẻ thứ ba (hoặc nhiều hơn) cùng cha mẹ .

Thành viên là thẻ giảm giá trực tiếp và không có điểm tích lũy nào được tặng cho bất kỳ giao dịch mua nào. Tư cách thành viên được gia hạn hàng năm với thời hạn sử dụng cố định vào ngày 31 tháng 12 của mỗi năm tương ứng.

xem thêm